Turistinis maršrutas „Divyčio kelias“

  „Divyčio kelias“ – šiuo metu kuriamas edukacinis turistinis maršrutas, kurio tikslas pristatyti Šilutės kraštą Lietuvos ir užsienio gyventojams. Turistiniame maršrute akcentuojamos ne tik turistų pamėgtos lankytinos vietos, ypatingas dėmesys skiriamas krašto kulinariniams ir žvejybos kultūriniams objektams. Pasaulyje sparčiai populiarėjant kulinariniam turizmui, Šilutės rajonas pristatomas, kaip patrauklus kraštas tokį poilsio būdą propaguojančiam turistui, ieškančiam įsimintinų istorinių vietų ir patiekalų. „Divyčio kelio“ maršrutą sudaro 25 taškai iš kurių 9 - kulinariniai objektai.

Sukurtas turistinis maršrutas „Divyčio kelias“ prisidės prie Šilutės rajono kultūros ir kulinarinių tradicijų puoselėjimo ir supažindinimo, svetingo žvejų krašto įvaizdžio formavimo bei turistų pritraukimo. Turistinis maršrutas bus pristatomas plačiai visuomenei ir aktyviai viešinamas. Trejomis kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių) parengtame turistinio maršruto internetiniame puslapyje bus pristatomas pats edukacinis turistinis maršrutas, jo geografija, maršruto taškai, lankytinos vietos, informacija apie žvejybą, žvejų kultūrą ir kulinarinį paveldą Šilutės rajone. Sukurtas ir viešinamas reklaminis klipas, nuotraukos, filmuotos medžiagos. Ruošiami ir leidžiami plakatai, lankstinukai (lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis), informaciniai leidiniai, nuorodos ir kt. Taip pat bus suorganizuotas seminaras žuvininkystės sektoriaus atstovams „Kaip kokybiškai įgyvendinti edukacinę programą – turizmo maršrutą „Divyčio kelias“?“. Turistinis maršrutas ir viešinimo sklaida bus paruošti iki 2015 m. gruodžio mėn.

Vietos projektą „Turizmo plėtra Šilutės regione sukuriant kultūrinį žvejybos ir maisto paveldo turistinį maršrutą „Divyčio kelias“, kurį remia Lietuvos Respublika ir Europos Žuvininkystės fondas, įgyvendina Asociacija žvejų klubas „Skirvytėlė“ ir Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė Viešoji įstaiga „Pasienio žuvys“.