HUGO ŠOJAUS DVARAS

HUGO ŠOJAUS DVARAS
Lietuvininkų g. 4, Šilutė

Šilutės dvaras buvo įkurtas 1721 m. Prūsijoje vykdytų administracinių reformų metu. Tuomet didysis Klaipėdos valsčius buvo padalintas į mažesnius valsčius, kuriems valdyti buvo įsteigti valstybiniai dvarai, tarp jų ir Šilutėje.

Nuo 1724 m. Šilutės valstybinį dvarą, tikintis, kad jis tokiu būdu duos daugiau pajamų, pradėta nuomoti. Nuomos konkursą laimėjęs asmuo, dar kitaip vadintas generaliniu nuomininku, tuo pačiu tapo ir valsčiaus valdytoju – amtmanu. Be dvaro ūkinės veiklos, amtmanas privalėjo vykdyti ir valsčiaus administratoriaus funkcijas: rinkti ir vesti mokesčių, duoklių bei kitų pajamų apskaitas, vykdyti jurisdikciją civilinėse pavaldinių bei laisvųjų valstiečių bylose ir kt.

Pirmąjį amtmaną Jakobą Müllerį 1724 m. iš pareigų išstūmė ir pirmuoju generaliniu Šilutės valstybinio dvaro nuomininku tapo Gottfried Sperber, kurį 1730 m. pakeitė Friedrich Werner. 1752 m. dvarą ir tarnybą perėmė Friedricho anūkas Christoph Friedrich Radcke, o šį 1761-1785 m. pakeitė brolis Ewald Radcke. Pastaroji giminė Šilutės dvarą savo rankose išlaikė bemaž 150 metų, o jos valdymo metais dvaro žemės išsiplėtė nuo keliasdešimties iki kelių šimtų hektarų.

Nuo 1785 m. dvarą valdė našlės Charlottes Radkes (g. Potschke) antrasis vyras Carl Heinrich Beyer, kuris dvaro nuomą 1804 m. perdavė posūniui Franzui Wilhelmui Radkei (1770-1840 m.). Minėtasis 1819 m. Šilutės valstybinį dvarą už beveik 37 tūkst. talerių įsigijo su visa nuosavybės teise. 1808-1818 m. Prūsijoje valstybiniai dvarai tapo nebereikalingi, todėl juos buvo nuspręsta išparduoti. Naujasis Šilutės dvaro savininkas, vietoj 1757 m. rusų sudegintų ir po to vėl atstatytų dvaro rūmų 1818 m. pastatė naują dvaro sodybą. Pagal valdytus žemės plotus, Šilutės dvaras anuomet buvo vienas didžiausių regione (1460 ha).

1835 m. dvarą perėmė  Eduard Richard (1803-1863 m.), kuris testamentu paliko žmonai Frederikei von Trentovius (1821-1880 m.). Po jos mirties paveldėjo sūnus Eduard Radke (1863-1904 m.), o 1889 m. už beveik 540 tūkst. markių jį pardavė Lėbartų dvarininkui H. Šojui.

Naujasis Šilutės dvaro savininkas iškart ėmėsi reorganizuoti ūkį. Dvaro reikmėms pasilikęs apie 750 ha, likusias žemes suskirstė į sklypus, juos pardavė bei išnuomojo. Tokiu būdu buvo sumažintos ūkio išlaidos ir gautos pajamos, kurias galėjo panaudoti skoloms grąžinti bei ūkiniams pastatams sutvarkyti. Prie dvaro buvo įrengtas parkas, iškasti 3 tvenkiniai. Hugo Šojaus dėka dvaras įgavo patrauklaus ir reprezentatyvaus ūkio įvaizdį. Po dvarininko mirties 1937 m. dvarą paveldėjo anūkas Werner Scheu, kuris 1944 m. rudenį, artėjant karo frontui, palikęs dvarą, su šeima pasitraukė į Vokietiją. 1945 m. dvaras, smarkiai nukentėjęs nuo jame kurį laiką stovėjusių sovietinės armijos dalinių, buvo nacionalizuotas ir paverstas Šilutės rajono vykdomojo komiteto pagalbiniu ūkiu. 1948 m. pagalbinį ūkį perėmė tarybinių ūkių ministerija ir jį pavedė Kretingos žemes ūkio mokyklai, kuri čia atidarė daržininkystės skyrių. 1953-59 m. veikė – dvimetė  Žemės ūkio mokykla, kuri rengė tarybinių ūkių direktorius, ūkvedžius ir zootechnikus. Ilgiausiai buvusiame Šilutės dvare 1959-1985 m. buvo įsikūręs Žemės ūkio technikumas.

Dvaro pastatai buvo perstatyti ir pritaikyti mokyklos poreikiams: dvaro rūmuose ir priestate įrengtos klasės ir kabinetai; svirne - berniukų, o buvusioje kiaulidėje - mergaičių bendrabučiai. Arklidės buvo paverstos sporto ir aktų sale, karvidėje įrengti kabinetai, garažas ir nedidelė salė, o tarnų name – biblioteka ir pan.

Dvaras - nesudėtingų formų vėlyvo klasicizmo bei istorizmo laikų pastatas su neryškiais stiliaus bruožais bei santūriu, būdingu Klaipėdos kraštui dekoru. Rūmai yra 2 aukštų, su gyvenama pastoge. Antrą aukštą puošia langų viršų ir palangių plokštumo lipdiniai, pastogę juosia kuklus karnizas. Rūmų planas – simetriškas, stačiakampis, su į gatvės pusę kiek iškišta vidurine dalimi, kurioje buvo vestibiulis su laiptais. Vienoje vestibiulio pusėje patalpos išdėstytos abipus koridoriaus, kitoje – dviem eilėmis, pereinamos. Fasadą skaido mentės, tarp kurių išdėstyti aukšti stačiakampiai langai, pabrėžti palangių traukomis.

Šiuo metu dvaro restauruotoje dalyje yra įsikūrusi Šilutės muziejaus administracija, turizmo informacijos centras, veikia muziejaus biblioteka, įrengta dvaro dailės kūrinių ekspozicija. 

Kontaktai:

Adresas: Lietuvininkų g. 4, Šilutė

Šilutės turizmo informacijos centras

Tel.: +370 441 77785; +370 656 84 886

www.siluteinfo.lt

Šilutės muziejus

Tel.: +37044162207, Kasos tel.: +37044162209

www.silutesmuziejus.lt