ŠVĖKŠNOS ŠV. APAŠTALO JOKŪBO BAŽNYČIA

ŠVĖKŠNOS ŠV. APAŠTALO JOKŪBO BAŽNYČIA
Bažnyčios g. 1, Švėkšna

Dabartinė Švėkšnos bažnyčia yra ketvirtoji – pirmoji sudegė, antroji ir trečioji buvo sugriautos. Caro valdžia ilgai nenorėjo leisti statyti naujos bažnyčios. Tačiau jau per šv. Trejybės atlaidus (1900 m. Birželio 4 d.) pavyskupis Gasparas Cirtautas pašventino naujosios bažnyčios kertinį akmenį. Kadangi naujoji bažnyčia turėjo būti dvigubai didesnė, kertinis akmuo buvo įmūrytas šalia senosios. Taip simboliškai buvo pradėta bažnyčios statyba.

Ūkininkai vežė akmenis, žvyrą, kalkes, miško medžiagą ir malkas plytoms degti, taip pat kitas statybines medžiagas iš Klaipėdos ir Liepojos. Visi parapijiečiai noriai dirbo talkose. Plytos ir kitos medžiagos pastoliais į viršų buvo nešamos ant nugarų specialiais neštuvais.

Bažnyčios Architektas – Karlas Eduardas Strandmanas. Statybai vadovavo inžinierius Anzelis iš Rygos, čia atvykęs po Josvainių bažnyčios užbaigimo. Svarbesni meistrai taip pat buvo užsieniečiai, tik darbininkai buvo vietiniai. Svetimšaliai negalėjo susikalbėti su vietiniais darbininkais, todėl statybos nebuvo labai lengvos.

Bažnyčią dekoravo dailininkas Rovė; manoma, kad jis buvo vokietis iš Klaipėdos. Jis padirbino dar du medinius altorius skersinėje navoje – Švenčiausios Mergelės Marijos ir šventojo Simono Judo. Kiek vėliau klebonas pasikvietė į Švėkšną skulptorių Vincentą Jakševičių ir patikėjo jam kurti altorius, šventųjų skulptūras, dekoratyvinius elementus. 1909 metais V. Jakševičius pastatė du altorius: šventojo Antano ir Kristaus Kančios. Yra dar trys mažesni altoriai: švento Pranciškaus, švento Jono Krikštytojo ir Švenčiausios Jėzaus Širdies. Prie švento Jono Krikštytojo altorėlio yra krikštijami naujagimiai.

Bažnyčios interjeras buvo puošiamas ir paskutiniais dešimtmečiais, klebonaujant Petrui Stukui: 1981 metais perdirbti bažnyčios šviestuvai, 1985 metais išdekoruota visa bažnyčia, 1986 – 1990 metais sudėti nauji vitražai languose. Vitražų autorius Zenonas Vaičekonis.

Bažnyčia garsėja 24 balsų vargonais, kuriuos 1907 metais pastatė vargonų meistras BrunoGobel iš Karaliaučiaus.

Bažnyčia didingai atrodo ir iš išorės – imponuoja jos kontraforsai, dangų remiantys bokštai. 1912 metais viename bokšte įrengtas laikrodis su 4 ciferblatais – grafo Jurgio Pliaterio dovana.

Šventorius apvestas neogotiško stiliaus permatomu mūru, kuriame kas 8 metrai iškyla masyvūs plytų mūro stulpai – bokšteliai su nišomis. Jose įrengtos Kryžiaus kelio stotys, šventųjų statulos.

Adresas: Bažnyčios g. 1, Švėkšna

Tel.: +37068715866